Obowiązuje od dnia 2019-12-20.

Polityka prywatności strony www.kalejdoskopzyskow.eu prowadzonej dla programu motywacyjnego Kalejdoskop Zysków

Niniejszym informujemy Cię, że w związku z korzystaniem ze strony www.kalejdoskopzyskow.eu prowadzonej dla programu motywacyjnego „Kalejdoskop Zysków” (dalej Programu) przetwarzamy Twoje dane osobowe. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest Velvet CARE Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kluczach, Klucze-Osada 3, 32-310 Klucze, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000119906, NIP 5213207147, REGON 015199843. W przypadku pytań albo wątpliwości możesz skontaktować się z nami poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Programu.

Cele, podstawy przetwarzania i czas przetwarzania

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest zgodne z przepisami prawa, w tym zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej RODO.
Przetwarzamy Twoje dane:

 1. dla wypełnienia naszych usprawiedliwionych celów związanych z wykonaniem zobowiązań wynikających z Programu, w szczególności przetwarzanie danych osobowych będzie powierzone organizatorowi Programu w celu wykonania czynności związanych z prowadzeniem Programu, w tym polegających na wydaniu nagród; podstawą przetwarzania danych osobowych jest Twoja zgoda (na gruncie RODO jest to podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO); podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Programie; dane mogą być przetwarzane również na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu opisanego w poniższych punktach, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach archiwalnych,
 2. jeżeli wyrazisz zgodę, w celu przesyłania newslettera (informacji handlowych o naszych produktach i usługach, promocjach, a także produktach i usługach współpracujących z nami podmiotów), za pomocą środków komunikacji elektronicznej (SMS, MMS, e-mail) lub marketingu bezpośredniego wykonywanego za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (telefon, tablet) na wskazany przez Ciebie adres e-mail lub numer telefonu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – do czasu wycofania zgody,
 3. jeśli się na to zgodzisz, w celu zapisywania danych w plikach cookies i gromadzenia danych ze stron www – do czasu wycofania zgody,
 4. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 6. w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 7. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb z pomocą profilowania (co wyjaśniamy dalej), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które udostępniasz w związku z udziałem w Programie. Są to przede wszystkim dane identyfikacyjne, w tym elektroniczne dane identyfikacyjne, niezbędne do udziału w Programie oraz otrzymania nagród w Programie lub np. adres e-mail, który podajesz uzupełniając formularze dostępne na stronie Programu. Informujemy, że podczas korzystania z Serwisu może być uzyskiwany dostęp również automatycznie do danych przez pliki cookies („ciasteczka”) lub system Google Analytics zgodnie z informacją poniżej. Nie przetwarzamy szczególnych kategorii danych.

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 1. Grasp Group Sp. z o.o. jako organizatorowi Programu, wskazanemu w regulaminie Programu,
 2. podwykonawcom,
 3. firmom księgowym,
 4. firmom prawniczym,
 5. firmom informatycznym,
 6. bankom,
 7. podmiotom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje prawa

Przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać ich usunięcia,
 4. prawo ograniczenia przetwarzania – możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem posiadamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub gdy nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – sprzeciw marketingowy: masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego – jeżeli skorzystasz z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu; sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację: powinieneś wtedy wskazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 6. prawo do przenoszenia danych – masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody; lub zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi,
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego),
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie – cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Uczestnika przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: biuro@kalejdoskopzyskow.eu. Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli upewnić się, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem udziału w Programie oraz obsługi Twoich zgłoszeń kierowanych poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Programu. Zgoda na newsletter jest natomiast dobrowolna.

Informacja o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem ze strony internetowej

Ostrzegamy, że korzystanie z ze strony Programu przy przesyłaniu danych z wykorzystaniem publicznej sieci Internet wiąże się z możliwością wystąpienia zagrożeń i ryzyka, m.in.:

 1. ryzyko przechwycenia transmisji danych przez osoby trzecie,
 2. ryzyko przejęcia danych służących do logowania przez osoby trzecie,
 3. ryzyko podszycia się przez osoby trzecie pod usługodawcę,
 4. ryzyko zastosowania środków socjotechnicznych przez osoby trzecie mających na celu uzyskanie dostępu do Twoich danych.

Powinieneś zabezpieczyć komputer służący do korzystania ze strony Programu za pomocą oprogramowania antywirusowego oraz przeciwdziałającego złośliwym programom, m.in. tzw. trojanom służącym do nieuprawnionego pozyskiwania danych.

Nie ponosimy odpowiedzialności za skutki zaniechania przez Ciebie obowiązków opisanych powyżej.

COOKIES - CIASTECZKA

Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym (np. w pamięci komputera) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu:

 1. dostosowania zawartości strony internetowej Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika, aby odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego preferencji (ciasteczka są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego urządzenia, bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika – użytkownik anonimowy),
 2. przygotowywania statystyk pomagających w poznaniu w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
 3. zapewnienia bezpieczeństwa działania Serwisu.

Możesz w dowolnej chwili skonfigurować swoją przeglądarkę, aby otrzymywać informacje dotyczące ustawień ciasteczek i akceptować ciasteczka indywidualnie, wyłączyć akceptowanie ciasteczek lub skasować ciasteczka na swoim urządzeniu, a po ich usunięciu nie będziemy już mieli możliwości przetwarzania żadnych informacji zapisanych w takim ciasteczku.

Dezaktywacja ciasteczek może spowodować ograniczenie funkcjonalności Serwisu.

GOOGLE ANALYTICS

Serwis korzysta z Google Analytics, które jest internetowym narzędziem do analizy statystyk serwisów WWW i analityki internetowej dającym wgląd w ruch danych Serwisu, stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych dostarczanym przez Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności Google Inc. znajduje się pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka). Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować Serwis do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.
Dezaktywacja ciasteczek może spowodować ograniczenie funkcjonalności Serwisu. Więcej oraz zasady przetwarzania danych osobowych w Polityce prywatności.

Akceptuję

Informujemy, że od dnia 20 grudnia 2019 roku zmianie ulega Organizator Programu Kalejdoskop Zysków z GRASP GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie na GRASP GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nowy Organizator) oraz poniższe postanowienia regulaminu Programu.

 

W wyniku zmian:

 

 1. zmianie ulegają dane Organizatora wskazane w pkt 1 Regulaminu tego programu:
  • dotychczasowa treść pkt 1:

    

   Organizatorem programu motywacyjnego „Kalejdoskop Zysków”, zwanego dalej Programem, jest GRASP GROUP Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000312809, NIP 5213304034, REGON 015778127, zwana dalej Organizatorem.

  • nowa treść pkt 1 Regulaminu obowiązująca od dnia 20 grudnia 2019 roku:

    

   Organizatorem programu motywacyjnego „Kalejdoskop Zysków”, zwanego dalej Programem, jest GRASP GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000300104, NIP 5213474026, REGON 141321781, zwana dalej Organizatorem.

 2. W związku ze zmianą przepisów prawa, tj. w wyniku zastąpienia ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ustawą Prawo przedsiębiorców, w Regulaminie zmianie ulega odwołanie do przepisów prawa w tym zakresie, w konsekwencji:
  • dotychczasowa treść pkt 6.1 Regulaminu:

    

   podmioty będące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 roku, poz. 584, tekst jednolity), mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzą punkty sprzedaży detalicznej (sklepy detaliczne) w handlu tradycyjnym, zwane dalej Sklepami, w których to Sklepach prowadzą sprzedaż detaliczną produktów Velvet CARE na rzecz konsumentów,

  • nowa treść pkt 6.1 Regulaminu obowiązująca od dnia 20 grudnia 2019 roku:

    

   podmioty będące przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1292, tekst jednolity ze zm.), mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzą punkty sprzedaży detalicznej (sklepy detaliczne) w handlu tradycyjnym, zwane dalej Sklepami, w których to Sklepach prowadzą sprzedaż detaliczną produktów Velvet CARE na rzecz konsumentów,

 3. do Regulaminu dodany został pkt 44 o następującym brzmieniu:

   

  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianach poprzez umieszczenie komunikatu na stronie www.kalejdoskopzyskow.eu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym na tej stronie internetowej, nie krótszym niż 14 dni od daty umieszczenia komunikatu na stronie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na uprawnienia nabyte przez Uczestników przed wejściem w życie zmian Regulaminu, które to uprawnienia będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu. W przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu, Uczestnik zobowiązany jest zawiadomić Organizatora pisemnie na adres siedziby Organizatora wskazany w pkt 1 Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kalejdoskopzyskow.eu w ciągu 14 dni licząc od dnia zapoznania się ze zmianami Regulaminu. Brak akceptacji zmiany postanowień Regulaminu skutkuje zakończeniem udziału w Programie, przy czym nie wpływa na uprawnienia nabyte przez Uczestnika przed zakończeniem udziału w Programie, które to uprawnienia będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

Treść Regulaminu oraz Polityki prywatności obowiązująca od dnia 20 grudnia 2019 roku dostępna jest pod adresem: www.kalejdoskopzyskow.eu.

 

Zmiana Regulaminu nie wpływa na uprawnienia nabyte przez Uczestników przed wejściem w życie zmian Regulaminu, które to uprawnienia będą realizowane przez nowego Organizatora według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

W przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu, Uczestnik ma możliwość wypowiedzenia udziału w Programie, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, w ciągu 14 dni od dnia zapoznania się z nową treścią Regulaminu. Wypowiedzenie należy złożyć pisemnie na adres siedziby Organizatora wskazany w pkt 1 Regulaminu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kalejdoskopzyskow.eu. Wypowiedzenie nie wpływa na uprawnienia nabyte przez Uczestnika przed zakończeniem udziału w Programie, które to uprawnienia będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

 

PRZECZYTAŁEM KOMUNIKAT, ZAMKNIJ OKNO