Dołącz do nas już dziś i sam pracuj
na wysokość swojej premii!
Jak działa program?
 1. Na początku każdego miesiąca
  otrzymasz informację na temat
  rozpoczynających się promocji.

 2. Kupuj premiowane produkty
  i odbieraj premie.

 3. Premie pieniężne przelewamy
  na Twoją kartę przedpłaconą.

4 kroki, abyś dołączył do programu:
 1. Wypełnij Formularz Przystąpienia, wątpliwości skonsultuj
  z przedstawicielem Velvet CARE.
 2. Przekaż wypełniony formularz przedstawicielowi Velvet CARE.
 3. Odbierz kartę przedpłaconą.
 4. Potwierdzenie rejestracji otrzymasz SMSem
  lub pocztą elektroniczną.
Skrót zasad:
 1. Velvet CARE wyznacza cele oraz okres ich realizacji, a także określa jaka nagroda lub premia przysługuje Uczestnikowi od Organizatora za realizację tych celów.

 2. Informacje o okresach rozliczeniowych, celach, zadaniach, planach zakupowych lub sprzedażowych przekazywane są Uczestnikom przez przedstawicieli Velvet CARE, lub przesyłane za pośrednictwem wiadomości SMS lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mailem) do Uczestników.

 3. Minimalna wartość nagród, które są wydawane za dany okres rozliczeniowy, wynosi 20 złotych (słownie złotych: dwadzieścia) brutto. Jeśli Uczestnik nie uzyska w danym okresie rozliczeniowym minimalnej wartości nagród, o której mowa w zdaniu poprzednim, Uczestnik nie nabywa prawa do nagród za dany okres rozliczeniowy.

 4. Nagrody w Programie stanowią przychód Uczestnika oraz podlegają rozliczeniu zgodnie z obowiązującymi prze­pi­sa­mi prawa, w tym prze­pi­sa­mi ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych lub ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W przypadku, gdy będzie to konieczne, Uczestnik otrzyma od Organizatora odpowiednią informację (deklarację) podatkową, zgodnie z prze­pi­sa­mi obowiązującego prawa. Uczestnicy, którzy zgłosili się do Programu jako osoby fizyczne otrzymają PIT 8-C, zaś osoby pro­wa­dzą­ce dzia­łal­ność gos­po­dar­czą są zobowiązane rozliczać dochód na bieżąco jako dochód z działalności.

 

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami

biuro@kalejdoskopzyskow.eu

 

Infolinia programu

22 852 01 85

Czynna w dni powszednie, w godzinach: 9:30-17:00.

 

Adres do korespondencji:

Grasp Group, ul. Łopuszańska 36, 02-220 Warszawa